Overzicht CSS-eigenschappen


In dit onderdeel komen aan de orde: CSS-specificaties en Stijleigenschappen.


CSS-specificaties

De stijleigenschappen zijn door het World Wide Web Consortium (W3C) in de aanbeveling Cascading Style Sheets, level 1 (CSS1) van 17 december 1996 onderverdeeld in de categoriën Font, Color and background, Text, Box en Classification properties.

In de aanbeveling voor Cascading Style Sheets, level 2 (CSS2) van 12 mei 1998 is een groot aantal nieuwe mogelijkheden opgenomen. Het betreft onder meer eigenschappen voor het positioneren van HTML-elementen, eigenschappen welke een betere controle moeten geven over het printen van HTML-documenten en eigenschappen voor het gebruik van Webfonts. Daarnaast is ook de indeling van de eigenschappen aangepast.

In deze handleiding wordt in hoofdlijnen de indeling van CSS2 aangehouden. Beschreven worden alle CSS1 eigenschappen en enkele eigenschappen, welke deel uitmaken van CSS2:


Stijleigenschappen

de box
    de margin margin-top, margin-right, margin-bottom, margin-left en margin
    de border border-style, border-color, border-top-width, border-right-width, border-bottom-width, border-left-width, border-width, border-top, border-right, border-bottom, border-left en border
    de padding padding-top, padding-right, padding-bottom, padding-left en padding
    breedte en hoogte width, height

de plaatsing van elementen
    regelhoogte line-height en vertical-align
    indeling display en white-space
    zwevende elementen float en clear
    positioneren position, top, right, bottom, left, z-index, clip, overflow en visibility

lettertypen font-family, font-variant, font-style, font-weight, font-size en font

kleur en achtergrond color, background-color, background-image, background-repeat, background-attachment, background-position en background

tekst word-spacing, letter-spacing, text-decoration, text-transform, text-align en text-indent

lijsten list-style-type, list-style-image, list-style-position en list-style

In aparte overzichten is aangegeven of een stijleigenschap al dan niet ondersteund wordt door de verschillende versies van Microsoft Internet Explorer, Netscape Navigator en Opera.  Inhoud Handleiding HTML   Index


De gebruikte style sheets voldoen aan CSS 2 Dit document voldoet aan HTML 4.01 Laatste wijziging 16 januari 2000
Copyright © 1995-2000 Hans de Jong